Iskolai dolgozatokból mazsolázott gyöngyszemek.. :D :D

– Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.

– A katonák életüket és halálukat kockáztatták.

– A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.

– A víz oxigénből és folyadékból áll.

– A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is találhatunk.

– A mocsári vész 1526-ban volt.

– A Szent Jobb István király bal keze.

– Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.

– Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel fejünk belül üres sötét.

– A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.

– A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt, úgy elöl, mint hátul.

– A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.

– Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.

– Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai.

– A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.

– Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.

– A sereg táborában kitört a pestis, és a király is csak álruhában menekülhetett.

– A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.

– Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.

– A kenguru kicsinye fészeklakó.

– A ménes egy nagy lócsomó.

– Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.

– Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az úrnak ajánlotta.

Vélemény, hozzászólás?


Notice: Undefined index: data_tabs in /home/happyfox/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 36